Strādājam no 1.janvāra - 31.decembrim

Atpūtas vietas „Dunduriņi” iekšējie kārtības noteikumi:

Šie noteikumi reglamentē Atpūtas vietas  Viesu tiesības, pienākumus un uzvedības normas, uzturoties Atpūtas vietā „Dunduriņi  ”, Dunduriņos, Ārlavas pagastā, Talsu novadā, Latvijā.

 1. Atrodoties Atpūtas vietas  teritorijā, Viesis piekrīt Atpūtas vietas  iekšējiem kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 2. Lai īrētu Atpūtas vietas  telpas vai teritoriju, Viesim vajag uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
 3. Atpūtas vietas  pakalpojumi ir maksas pakalpojumi, saskaņā ar cenrādi.
 4.  Reģistrēšanās  atpūtas vietā ir no 15:00 līdz 22:00. Izrakstīšanās no 9:00 līdz 13:00 (iepriekš lūdzam  saskaņot laiku ar administrāciju).
 5. Par pakalpojumiem viesi var norēķināties ar pārskaitījumu, vai skaidrā naudā (eiro), kā arī ar maksājumu kartēm- sākot no 01.05.2020.
 6. Atpūtas vietas  teritorijā automašīnu patvaļīga novietošana ir aizliegta. Automašīnas drīkst novietot tikai speciāli tam paredzētajās stāvvietās, vai iepriekš saskaņojot ar Atpūtas vietas  administrāciju.
 7. Treileri un teltis Atpūtas vietas  teritorijā jānovieto tiem speciāli atvēlētajās vietās, kuras ierāda administrācija.
 8. Ugunskuru kurināšana Atpūtas vietas  teritorijā ir atļauta tikai atvēlētajās vietās.
 9. Atpūtas vietas  teritorijā jāievēro tīrība, kārtība, kā arī LR likumdošanā paredzētās kārtības normas. Nepiesārņot telpas un teritoriju.
 10. Mājdzīvnieku atrašanās Atpūtas vietas  teritorijā ir atļauta, iepriekš saskaņota ar Atpūtas vietas  administrāciju. Viesiem ir pienākums Atpūtas vietas  teritorijā turēt savus līdzi paņemtos mājdzīvniekus pie pavadas, ja atpūtas vietā ir citi atpūtnieki un neatstāt tos bez uzraudzības.
 11. Atpūtas vietas  mājiņās un koplietošanas telpās smēķēt stingri aizliegts. Sveces drīkst dedzināt tikai speciālos traukos (ne ar atklātu liesmu). Aizliegts glabāt telpās viegli uzliesmojošus materiālus un šaujamieročus.
 12. Atpūtas vietas  darbinieks ir tiesīgs bez mājiņas viesa klātbūtnes ieiet telpā, lai novērstu avārijas situāciju vai bojājumus. Ja jāveic ikdienas pārbaude un tīrības uzturēšana, laiks iepriekš jāsaskaņo ar Viesiem.
 13. Atpūtas vietas  Viesu pienākums ir: beidzoties īres laikam, uzaicināt Atpūtas vietas  administrāciju pieņemt telpas/ mājiņu, nodot atslēgas un iznomāto inventāru.
 14. Atpūtas vietas  Viesu pienākums ir saudzīgi lietot Atpūtas vietas  materiālo bāzi. Par materiāliem zaudējumiem vainīgā persona atbild pilnā apmērā.
 15. Uzturoties Atpūtas vietas  teritorijā, Viesiem jāievēro savstarpējo attiecību kultūra.
 16. Uzturoties Atpūtas vietas  teritorijā, Viesis apņemas ievērot nakts mieru pēc plkst.23:00. Atpūtas vietas  ikdienā ir KLUSĀ ATPŪTAS VIETA, kurā mūzikas atskaņošana un skaļas svinības NAV atļautas. Izņēmums ir slēgti pasākumi, kad Viesis iznomā VISU Atpūtas vietu un nevienu citu Viesu tajā nav.
 17. Atpūtas vietas  administrācija neuzņemas materiālo atbildību par Viesu personīgām mantām.
 18. Bērni vecumā līdz 16 gadiem var uzturēties Atpūtas vietas  vecāku vai pilnvarotas personas uzraudzībā. Vecāki vai bērnu pilnvarotās personas atbild par bērna drošību uz ūdens. Līdz 14 gadiem bērni drīkst peldēties tikai pieaugušo klātbūtnē.
 19. Peldoties Sasmakas ezerā Viesi pilnībā paši ir atbildīgi par savu drošību.

Administrācijas tel.nr.: 28333461

Administrācijas darba laiks: pēc pieprasījuma

ww.dundurini.lv / info@dundurini.lv

lvLatvian